Protokoll styrelsemöte Byggnadsvård Nerike, 2023-06-26

1.
Mötet öppnas
2.
Dagordningen godkänns
3.
Ordförande Jonny Sundberg, Sekreterare Maths Anhammer, Justerare Maria Ekström, Rickard Troeng
4.
Frågor från tidigare möte:

a. Bankkonto. Mårten ska komplettera uppgifter till banken för att få klart med konto för nätverket. Målsättning att det är klart inom 2v. Kostnaden för att ha konto hos LF blir 1200kr/år.

b. Namnbyte till Byggnadsvård Nerike registrerat och klart. Medlemmar och BVF Riks informerade

c. Ny logga är framtagen och medlemmar uppmuntras att lägga upp den på sina hemsidor.

d. Hemsidan är också uppdaterad. Tack Rickard! Medlemsföretagen ombes uppdatera sina uppgifter och lägga in sina loggor på sidan. Rickard är behjälplig tillsvidare. Framöver kommer alla som önskar få ett inlog så de själva kan justera i sina uppgifter. Länka gärna vidare till hemsidan när någon vill ha kontakt med byggnadsvårdsföretag i länet.

e. Medlemsavgift. Utskicka kommer göras i augusti med 30/9 som sista dag för inbetalning. Deadline för formulär 15/8. Utskickat kommer göras brett till alla som varit och skulle kunna bli medlemmar i nätverket. Målsättningen 2023 är att fördubbla antalet medlemmar jämfört med 2022

f. Lista med kontaktuppgifter till medlemmar kommer vara synlig på hemsidan och redigeras efter 30/9.

g. Nya medlemmar. Nätverket hälsar Erik Pettersson murare från Degerfors välkommen.

5.
Ekonomisk rapport:

För tillfället finns ca 12 000kr i kassan.

6.
Aktiviteter:

Klassisk byggnadsvård i Hallsberg firade 300-års jubileum av Berga Gård med att guida och berätta om sitt nyrenoverade hus och dess historia. Firandet var välbesökt.

7.
Övriga frågor:

a. Jonny undersöker möjlighet till studiebesök på Högfors gård norr om Kopparberg, tidig höst.

b. Maths undersöker möjlighet till föreläsning om linolja av Anneli Kilpala Engwall o. Claesson senare delen av hösten. Alla intresserade bjuds in till träffarna.

c. Möjligt att skapa Instagram konto/grupp för att sprida info. Bra idé men vi avvaktar tillsvidare. Viktigt att kunna hålla kontinuiteten.

d. Datum för BVF Riks under hösten:

i. 6/9 via Teams

ii. 11/10 Via Teams

iii. 24-25/11 Årsstämma i Visby

8. Nästa möte 14/8 kl. 18,00 i Askersund

9. Mötet avslutas