Skip to content

Bli medlem

Här nedan ansöker du om medlemskap i Byggnadsvård Nerike. Vänligen fyll i samtliga obligatoriska fält. Vi hanterar ansökningar löpande. Kostnad 1800kr per år inklusive moms. 

Att vara medlem i vår byggnadsvårdsförening innebär att du blir del av en aktiv gemenskap engagerad i bevarandet av vårt kulturarv. Vi erbjuder en plattform för att utbyta idéer, erbjuda utbildningar och exkursioner samt upprätthålla en dialog om de senaste trenderna inom byggnadsvård. Medlemskap ger även värdefulla affärsmöjligheter genom vårt omfattande nätverk. Framför allt, visar du ditt engagemang för att bevara vårt gemensamma byggda arv för framtida generationer. Vi ser fram emot att välkomna er till vår gemenskap!

Byggnadsvard_Nerike_logo_gra