Protokoll styrelsemöte Byggnadsvård Nerike, 2023-08-14

1.
Mötet öppnas
2.
Dagordningen godkänns
3.
Ordförande Jonny Sundberg, Sekreterare Rickard Troeng, Justerare Alla
4.
Frågor från tidigare möte:

a. Bankkonto

 • Årsmötesprotokollet 2023 behöver vara signerat för att starta bankkonto. Signeringen är nu genomförd och vi kan gå vidare i ärendet.

b. Namnbyte

 • Klart. Viktigt att vi skriver rätt.

c. Logotype

 • Klart. Sprid vidare och se till att använda.

d. Hemsida

 • 33st potentiella medlemmar är nu inlagda. För att behålla sin plats behöver man betala medlemsavgiften i höst.
 • Styrelsen har egen sida.
 • Stadgar har egen sida.
 • Skapat frågeformulär där besökare kan ställa frågor till oss.
 • Påbörjat ny funktionalitet för att föra styrelseprotokoll direkt på hemsidan. Ska sedan bygga in stöd för digital signering.
 • E-postserver (Brevo) är uppsatt och integrerad med hemsidan, vi kommer sköta samtliga utskick från den. Detta ger full kontroll över utskicken, via en verifierad avsändare som inte ska hamna i skräppost.

e. Medlemsavgiften

 • 1800kr för fullvärdig medlem och 300kr för stödmedlem. Vi kommer gå ut med utskick om medlemskap. Rickard designar, ska vara klart innan september.

f. Kontaktuppgifter till medlemmar

 • Uppdaterat på hemsidan.

g. Nya medlemmar

 • Stenkulla Byggnadsvård.
 • Bystad Kulturvård
5.
Ekonomisk rapport:

Tillgängligt på kontot ca 12.000SEK. Vi måste även se över huruvida föreningen behöver deklarera, eller om vi som tidigare är små nog att slippa.

6.
Aktiviteter:

a. Högfors Herrgård

 • Vi kör på detta till hösten, siktar på en lördag i slutet av september. Jonny bokar in.

b. Linoljeföreläsning, E & C

 • Vi siktar på att genomföra denna träff en vardagskväll 6e eller 7e december. Maths kollar upp.

c. Instagram?

 • Avvaktar.

d. BVF Riks 6/9 (Teams), 11/10 (teams), 24-25/11 (Visby)

 • Maths och Rickard försöker komma iväg till Visby, Maria reserv.
7.
Övriga frågor:

Samtliga i styrelsen har ansvar att fundera över fler potentiella medlemmar. Detta för att hinna få med det nya utskicket även till dessa.
Rickard ska kontakta Johannes Larsson, timmerman i Skrymtarboda.