Årsstämma 2023

Vi välkomnar till årsstämma för den ideella föreningen ”Byggnadsvård Nerike”. Nätverket för byggnadsvård i Örebro Län.

Nätverket ingår i branchföreningen ”byggnadsvårdsföretagen i Sverige”. I korthet är syftet med Byggnadsvårdsföretagen att främja ökad kompetens hos medlemsföretagen samt verka för att myndigheter och beställare ska efterfråga särskild kompetens vid upphandling av arbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Läs gärna mer på hemsidan där de övriga föreningarna i landet finns. Alla län/landskap har inte föreningar.

Föreningen stiftades den 26/2 2013 -DET ÄR 10 ÅRS JUBILEUM I ÅR!! Vi firar med grillbuffe och musik på årsstämman. Inbjudna är även de stiftande och tidigare medlemmar vi kunnat hitta.

ÅRSMÖTE/Stämma
Datum: Lördagen den 15/4 Kl. 11.00-14.00, KL 13.00, årsmöte.
Plats: Gårdsjötorp, Kilsbergen, Örebro. Grillbuffe serveras.