Referat Glanshammars Kyrka

Vi tackar Gábor Pasztor för en mycket underhållande och lärorik förevisning av Glanshammars kyrka.

En underbar kväll strax efter midsommar samlades Byggnadsvård Nerike för en nätverksträff i Glanshammars kyrka för att få berättat historien om Konserveringen och den försiktiga Renoveringen/Restaureringen av vägg och takmålningarna.

Den som tog emot oss var Gábor Pasztor som nyligen avslutat det fyra år långa arbetet. Han berättade om de fantastiska dekorationerna och berättade om paralleller med andra kyrkomålerier bl. a från Visby och Gobelänger från Hälsingland. Det finns även tydliga likheter med kyrkor i centraleuropa och inte minst spår efter bårder tydligt inspirerade av de i Katedralen i Ravenna.

Vad gäller det tekniska arbetet berättade han att de i minsta möjliga mån har fått fylla i och förbättra. Arbetet har till största delen handlat om konservering och bevarande. De har dock gjort omfattande dokumentering med hjälp av IR och UV fotografering samt återskapat mönstren och formerna i sitt troliga ursprungliga utseende på plastfilm och kartong.

Deltagande företag var Arkitektur & Byggnadsvård, Kakelmakeriet, StudioA Arkitekter, Klassisk Byggnadsvård samt Askersunds färghandel.

 

Se bifogad PDF för bildmaterial från arbetet. Vänligen notera att alla bildkällor inte är angivna.

Vi önskar er alla en fantastisk sommar!