Håkan Bagger AB

Håkan Bagger AB
Svinnersta 109, Vretstorp, Sverige

Flytt av hus, restaurering, grundarbeten, fasad, mur & puts, eldstäder m.m.