Sågaretorp Byggnadsvård & Fönsterhantverk

Sågaretorp Byggnadsvård & Fönsterhantverk
Sågaretorp Berget 1A, Tived, Sverige

-Renovering och reparation av fönster
-Rådgivning
-Åtgärdsförslag/Underhållsplan
-Linoljefärgsmålning interiört/exteriört
-Slamfärgsmålning
-Limfärgsmålning
-Papp/Vävspänning
-Förgyllning