HB Bystad Kulturvård

HB Bystad Kulturvård
Bystad 510, Bystad skola 71595 Kilsmo

För oss är byggnadsvård att förvalta och underhålla en byggnads alla delar och detaljer med hållbarhet i åtanke, ha god 
materialkunskap och stor omsorg.